O Concello de Tomiño levará este xoves a pleno o inicio dun expediente de expropiación dunha casa indiana, situada a carón da Praza Pintor Antonio Fernández, de Goián, catalogada coma edificio dotacional público no PXOM (Plan Xeral de Ordenación Urbana. Modificación Nº 8) e propiedade na actualidade da entidade A Banca.

Outra das razóns pola que é necesaria a titularidade da devandita casa indiana é a concesión dunha subvención do IDAE (Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía) de máis de 1.000.000 de euros para a humanización da praza de Goián, para cuxa realización requírese a ocupación dos terreos afectados. Este proxecto atópase neste momento en fase de adxudicación, e as obras comezarán a levarse a cabo no primeiro trimestre do ano próximo.

O Concello agarda poder evitar a expropiación forzosa, chegando antes a un acordo coa entidade bancaria propietaria actual do inmoble, situado a carón da praza, entre o colexio e a Aula Antonio Fernández.

Coa mesma finalidade, o Concello procedeu hai un tempo á adquisición de tres garaxes anexos á casa indiana cuxo expediente de expropiación lévase a pleno mañá xoves.

Na mesma sesión, de carácter ordinario (ás 20.30 horas no Salón de Plenos), trataranse outros seis puntos, máis unha moción de urxencia presentada polo BNG, sobre a problemática que sufre o Centro de Saúde de Tomiño dende hai varios anos, pola falla de médicos, grandes retrasos na concesión de citas, non cobertura das baixas de persoal, etc.

Orde do Día

  1. Aprobación da acta da sesión anterior.
  2. Expediente 2267/2019. Modificación de Crédito.
  3. Expediente 2250/2019. Procedemento Xenérico.
  4. Expediente 2203/2019. Expropiacións Forzosas.
  5. Expediente 1661/2019. Bonificación ou Exención Tributaria.
  6. Dar conta das Resolucións da Alcaldía.
  7. Rogos e preguntas.